Alessandro Volta

Alessandro Volta

Alessandro Volta italiyanca tam adı Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Grafvon Volta) — batareyanın ixtiraçısı kimi tanınan məşhur italyan  fizikidir. O, Qalvani ilə birlikdə elektrik dövrünün yaradıcısı sayılır. tutumunu ölçmək üçün elektroskopu ixtira edir. Burada o gərginlik məhvumunu daxil edir. Kondensatora verilmiş gərginlik və yük arasındakı mütənasibliyi də o təsvir etmişdi. Voltanın ən böyük
ixtirası 1800-ci ildə „Volt sütunu» olmuşdur. Bu ilk işlək Volt isveçrənin yaxınlığında yerləşən Komo baterya idi. Bu sütun bir birini üzərinə yığılmış mis və şəhərində varlı bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Voltun sink lövhələrdəb ibarət idi. Bu lövhələr duzlu suda valideynləri Filippo Volt və Maria Maddalena Volt isladılmış parça ilə bir-birindən ayrılmışdılar. İlk əslində övladları Alessandro üçün tamam başqa bir bateryanın ixtirası ona elektrik cərəyanının maqnetik yol seçmişdilər. Volt hüquqçu olmalı idi və buna görə xassələrini və elektrikin kimyada tətbiqini də 1758-1760-cı illərdə o Yezuitlər məktəbinə araşdırmağa şərait yaradır. göndərilir. Boş vaxtlarında kitablardan elektrik 1801-ci ildə Parisə gedərək Napoleona öz haqqında məlumat alan Volt həmçinin bu sahənin batareyyasını təqdim edir. 1802-ci ildə Volt Fransa alimləri ilə də söhbətlərlə biliyini dərinləşdirirdi. İnstitutu tərəfindən fəxri medala layiq görülür. 1769-cu ildə Volt öz ilk əsərini çap etdirir. 1774-cü Napoleon İtaliyanı zəbt edtikdən sonra Volta ildə o Komoda məktəb direktoru təyin olunur. Senator vəzifəsi verir və 1810-cu ildə onu Qraf 1776-ci ildə Metan qazını kəşf edir və yanan qazla səviyyəsinə qaldırır.
sınaqlar aparır (Qazla işləyən Volt alışqanı). Bununla Volt Komo da dəfn olunub. Onun alətləri orada o daimi yanan lampanı düzəldir. Bütün bunlar ona yerləşən Volt muzeyində saxlanılır. Onun vəfatından 1778-ci ildə Pavia Universitetində professor vəzifsəni 70 il sonra Voltun şərəfinə elektrik gərginliyinin vahidi almağa imkan verir. Orada Volt kiçicik elektrik „Volt» qəbul edilir.

social position

Share this post

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *